Infosivu

Renewable Energy

Lataus FAQ- Usein kysytyt kysymykset

Suosittelemme kokemuksiimme perustuen, että sukosta ladattaessa (lataustapa 2) käytetään supersukollisia 16 A jatkuvalle virralle mitoitettuja ja valmistettuja tuotteitamme. Emme suosittele pitkäaikaista latauskäyttöä edes 8 A virralla tuotteista, joissa käytetään vastaavia komponentteja kuin kotitalouspistorasioissa.
SESKOn lataussuositukseen viitaten: ”Sähköautoa ja ladattavaa hybridiä voidaan ladata kotitalouspistorasiasta edellyttäen, että ajoneuvon ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu 8A suuruuteen. Kotitalouspistorasioista lataaminen aina harkinnan mukaan ja otettava huomioon paikalliset lait ja määritykset.
Näitä ovat muun muassa:
– Lataus tulee suorittaa  SFS-EN 50620 standardin mukaisella latauskaapelilla, jossa on SFS-EN 62752 mukainen suojalaiteyksikkö. Tällaisen latauskaapelin suojalaiteyksikkö on tuettava.
– Pistorasia tulee olla suojattu tyypin A 30 mA vikavirtasuojalla.
Vakuutusyhtiöllä voi olla lisävaatimuksia omissa sopimuksissaan kotitalouspistorasioiden käyttöön. Pistorasian kunto ja sitä syöttävän verkon soveltuvuus tulisi aina tarkistaa ennen käyttöä.

Kyllä. Supersukolliset tuotteemme sisältävät pääsääntöisesti kaksi supersuko-ulostuloa ja on määritelty 16A nimellisvirralle (InA). Tämä tarkoittaa, että asemaa saa kuormittaa maksimissaan 16 A.
Käytännössä yhdestä pistokkeesta voidaan ottaa ulos 16 A, mutta jos aseman molemmissa ulostuloissa on käyttäjät, tulee ulostulojen yhteenlaskettu virta olla maksimissaan 16 A, esimerkiksi 8A/ulostulo.
Hidaslatauskäyttöön soveltuvat tuotteemme ovat, turvallisuuden varmistamiseksi, varustettu supesrukoilla ja tuote on kokonaisuutena rakennettu kestämään kuormituksen vaatimukset. Kokemukseemme perustuen suosittelemme käyttämään hidaslatauskäytössä aina supesrsukollista tuotetta.
High load suko eli ”supersuko” on testattu kestämään jatkuvaa 16 A virtaa. Supersukoissa liitosten kontaktipinnat on suuremmat ja jämäkämmät kuin normaaleissa kotitalouspistorasioissa. Täten kontaktit takaavat laajemman liitospoikkipinnan ja kestävät käytössä.
Huom. sukolatauskaapelin latausyksikkö tulisi aina tukea. Kaikissa sukoliitoksissa paino/vääntö kasaantuu herkästi suoraan kontakteille ja ilman tukea liitos saattaa löystyä ja lämpenemää syntyä.

Sähköauton lataaminen on turvallista, mikäli latauslaitteet on valittu ja asennettu oikein ja tuotteet on valmistettu vaadittujen standardien mukaisesti. Lisäksi niitä tulee käyttää asianmukaisesti käyttöohjeiden ja paikallisten määritysten mukaisesti.
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja olemme lisänneet tuotteidemme turvallisuutta. Tällä hetkellä valmistamme kaikki hitaaseen lataukseen soveltuvat tuotteemme supersukoilla, mitkä kestävät jatkuvaa 16A virtaa. Lisäksi kaikista lataus- ja lämmityslaitteistamme löytyy vaaditut suojalaitteet. Lämmitystuotteissa vikavirtasuojana tyypin A 30 mA  ja lataustuotteissa tyypin A 30 mA + 6 mA DC tai tyypin B 30 mA.

Lataustapa 2 (Mode 2, tilapäislataus, hidas lataus) lataustavassa sähköautoa tai ladattavaa hybridiä ladataan sukopistokkeesta kannettavalla latauslaitteella, joka sisältää sähköauton lataukseen vaaditun suojalaiteyksikön. Suko- eli kotitalouspistorasia tulee olla suojattu tyypin A 30 mA vikavirralla. Sopii pitkäaikaiseen pysäköintiin. Edullinen vaihtoehto taloyhtiöille, kun tarvitaan autojen lämmitystä ja latausta.
Lataustapa 3 (Mode 3, peruslataus) lataustavassa autoa ladataan kiinteästä latausasemasta vaihtovirralla. Lataustapa mahdollistaa 1,8-22 kW lataus tehon. Suositeltu lataustapa sähkö- ja lataushybridiautoille paikkoihin, joissa auto parkkeerataan useammaksi tunniksi.
Lataustapa 4 (Mode 4, teholataus) lataustavassa on kyse pikalaturista tasavirralla. Pikalatausasemien tehot lähtevät noin 40 kW:sta ja laitteita käytetään pääosin julkisissa kohteissa, joissa autot ovat vain hetken pysähdyksissä.

Kyllä. Kaikki lämmitys- ja lataustuotteemme vaativat sähköalan ammattilaisen asennuksen ja käyttöönoton.

Meillä ei ole omaa asennuspalvelua vaan toimimme jälleenmyyjäverkoston kautta. Jälleenmyyjäluettelomme löydät jälleenmyyjät välilehdeltä.

Jälleenmyyjät

Valitettavasti tällä hetkellä myymme tuotteitamme ainoastaan sähköurakoitsijoiden ja tukkureiden kautta.

Kaikki lataus- ja lämmitysratkaisujen tuotteet valmistetaan tehtaallamme Ulvilassa.

Harju Elekter Oy on osa virolaista AS Harju Elekter pörssiyhtiötä. Harju Elekter osti vuonna 2002 Siemens Osakeyhtiöltä Satmatic Oy:n ja vuonna 2009 piharasialiiketoiminnan. Muovikotelollisten 8MMO-400/M2 -tuotesarjan tuotteet ovat edelleen tuotannossa. Fuusioitumisen myötä Satmatic Oy nimi muutettiin Harju Elekter Oy:ksi vuonna 2021. Vanhat tutut 8MMO-piharasia ja lämmitys- ja lataustuotteet ovat kulkeneet sen jälkeen Harju Elekter Oy nimen alla. Samana vuonna Harju Elekter Oy toi uuden ElektrA-tuoteperheen markkinoille, minkä jälkeen Satmatic:in aikainen 8MMO-tuoteperheen alumiiniversioiden tuotanto lopetettiin. Vuoden 2022 alussa Harju Elekter Oy avasi uuden toimipisteen Ulvilaan vain lataus- ja lämmitystuotteiden valmistusta varten.

Tällä hetkellä valmistamme eTolppa- ja OCPP-protokollalla varustettuja malleja.
eTolppa on suositumpi protokolla meidän valmistamissa asemissa. Tuotteet eivät vaadi kiinteää ethernet-kaapelointia vaan toimivat langattomalla tiedonsiirrolla. Operaattorina toimii eParking ja hallinta tapahtuu eParking-sovelluksella. eTolppa-protokollan tuotteet saadaan muunnettua OCPP -rajapintaan eTolppa/OCPP järjestelmämuuntimen avulla.
OCPP (Open Charge Point Protocol) on avoin latausasemille luotu yleiskäyttöinen protokolla kiinteällä ethernet-kaapeloinnilla. OCPP-tuotteissa operaattorin voi valita vapaasti, mutta tällä hetkellä meillä on OCPP-tuotteissa myös yhteensopivuus eParkingin kanssa.

Kyllä, latausasemat voidaan jättää vapaan latauksen tilaan (plug & play). Silloin asemaa voidaan käyttää vapaasti, sillä käyttäjän tunnistus ja eParking -sovellus eivät ole käytettävissä. Tällöin käytetyn tehon lukeminen suoritetaan paikallisesti aseman energiamittareista. Useinmiten operaattorien järjestelmään voidaan liittyä myös jälkikäteen, mutta Harju Elekter ei vastaa näistä.

eTolppa on IGL Technologies Oy:n kehittämä langaton tiedonsiirtoprotokolla lataus- ja lämmitystuotteiden kommunikointiin ja hallintaan. Tiedonsiirto perustuu radioverkkoon ja verkolla on itseään vahvistava Mesh-ominaisuus.

Lähtökohtaisesti kaikki Harju Elekter Oy:n valmistamat asemat/rasiat sisältävät vaaditut vikavirta- ja ylijännitesuojat, jolloin ne voidaan kytkeä myös vanhoihin TN-C jakelujärjestelmiin, huomioiden kaapeloinnin riittävyys ja kunto. Tällöin latausasemien ketjuttaminen on sallittua, esimerkiksi vaihtaessa latausasemia vanhojen autolämmityspistorasioiden tilalle. Vanhoja TN-C-järjestelmiä käytettäessä on otettava huomioon SFS-6000 osan 8-802 vaatimukset.

Kaikki valmistamamme tuotteet on suunniteltu asennettavaksi yhdellä syöttökaapelilla ja tuotteiden syöttöliittimet mahdollistavat ketjutuksen laitteelta laitteelle. Kaksipuoleisissa latausasemissa on sisäinen vaihekierto.

Kyllä. Lisävarusteena on saatavilla kiinnikkeitä, joiden avulla pystytään asentamaan kaksi asemaa selät vastakkain samaan pylvääseen. Muovirasiat pystytään asentamaan yhteisen putkilaipan avulla samaan pylvääseen ja alumiiniset ElektrA-tuoteperheen tuotteet tarvitsevat EV_WALL lisätarvikkeen. Selät vastakkain lisätarvikkeen avulla mahdollistetaan muun muassa neljälle käyttäjälle Type2 + suko ulostulot.

Kysely tulee suunnata sähköurakoitsijoille. Urakoitsijat ja tukkurit ovat tilaajina oikeutettuja kyselemään hintoja ja toimitusaikoja.

Asiakkaan tarve ja kohteen kuvailu. Onko kyseessä uudis- vai saneerauskohde? Millainen on vanha infra ja voidaanko sitä mahdollisesti hyödyntää? Kuinka paljon kohteessa on tehoa lataus- ja lämmitysinfraa varten? Kuinka kauan autot ovat pääsääntöisesti parkissa? Millaista matkaa käyttäjät ajavat päivittäin? Tarvitaanko sukopistorasioita lämmityskäyttöön?

Aluksi tulisi ottaa yhteyttä isännöitsijään ja miettiä sopivaa ratkaisua juuri teidän taloyhtiönne parkkipaikalle. Osassa kohteissa on vaihdettu yksittäisiä rasioita asukkaiden toiveista ja osassa kohteista koko parkkialue on päivitetty.

Lähtökohtaisesti suosittelemme hankkimaan latausasemat tarpeen mukaan, koska tarvittaessa olemassa olevaa kenttää pystyy laajentamaan. Hankintavaiheessa olisi kuitenkin hyvä kartoittaa tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia kuormanhallintatarpeita ja -ratkaisuja, sillä niitä voi olla haastavaa ja kallista toteuttaa jälkikäteen.

Hintaan vaikuttaa todella paljon laitteiden ominaisuudet sekä olemassa olevan infran mahdollinen hyödyntäminen. Suosittelemme kysymään hinta-arvioita suoraan sähköurakoitsijoilta, jolloin koko urakka pystytään hinnoittelemaan kerralla. Taloyhtiöissä laitehinta voi useamman latauspisteen järjestelmissä olla 40-60% mahdollisista urakan kokonaiskustannuksista.

Tiedustelut:

Jätä tarjouspyyntö

  Jätä yhteydenottopyyntö


  Talousmarkka 2021

  Renewable Energy

  Equipment delivery (partner Kokotek Oy) 54.4 kWp, the delivery also included a mapping of the installation method as well as layout pictures and circuit diagrams.

  The delivery included:

  Soltop Duraklick ECO 20 flat roof brackets, Fronius Eco 27.0 inverters and 160 solar panels.


  Solar Field Pohjanmaa

  Renewable Energy

  One of Finland’s largest solar fields was built in Pohjanmaa in 2018.
  The total power of the solar field is 3MW and the turn key delivery also included the design of ground mounting brackets.


  Jälleenmyyjät

  Renewable Energy

  Tiedustelut:

  Jätä tarjouspyyntö

   Jätä yhteydenottopyyntö


   Finnkumu - Compact Secondary Substation

   Renewable Energy

   Our range of substations includes a comprehensive selection of outside operated, sheet-metal substations for various applications and sizes of up to 1,600 kVA. Our substations are certified according to the latest standards of SFS EN 62271-202 and SFS EN 61439-5. Electric arc testing is performed at 20 kA for one second. The protection class is IP 23D.
   Each substation is made with 1.5–2.5 mm hot-dip galvanized steel sheets and finished with polyester powder paints.

   In addition to the standard colors, our substations can be painted according to the customer’s wishes or fitted with stained or painted wooden paneling as well as PVDF-coated façade panels. The gable roof can be swapped for a flat or arched roof.

   The structure incorporates a soldered-in-place oil collection vessel made from 2.0 mm stainless steel or 2.5 mm hot-dip galvanized steel with a coating mass of 350 g/m2 and dimensioned according to 100% of the maximum oil volume. The structure is safe to use near groundwater reservoirs and can be moved in one piece.

   The specifications require for substations to be placed, partially sunken, on a bed of gravel and on top of concrete or steel slabs, which we supply as standard. Accessories available from us include a 300 mm concrete plinth or a pre-mounted steel plinth for construction sites. In rural locations, the base doubles as the plinth, and no concrete slabs or additional plinth are required.
   The medium-voltage component is SF6 or air-insulated, a combination of the two or supplied without the switchgear, in which case power is fed into the substation either directly or via a busbar system. Jump wires and connectors are factory-installed, making assembly on site faster.

   The substation is connected to the low-voltage switchgear with factory-installed flexible busbars. Rural distribution substations are connected by cables.
   The low-voltage switchgear comes with contact-protected model-Z or Kabeldon busbars.


   SAT CNC switchgear

   Renewable Energy

   Flexible Switchgear, Scalable from 630 A to 5,000 

   Overview:

   The three-way modular system offers flexible enclosures for distribution, control and automation switchgear alike. The most flexible system on the market facilitates a range of designs. The modules can be used to build various assemblies from smaller socket enclosures to L and U-shaped industrial switchboards.

   Single switchgear can house several different busbar systems. Busbars can be built in the middle or back section of the center and at any height. The type-tested withdrawable units are designed for easy maintenance. The flexible system enables e.g. side panels to be fitted last after population and cabling.


   Hecon Motor Control Switchgear

   Renewable Energy

   The Hecon switchgear developed by the Harju Elekter Group offers a safe, smart, and flexible solution for various low-voltage distribution applications.

   Overview

    

   General Details:

   • SAFE – made from high-quality components and tested according to applicable standards
   • SMART – top-of-the-range process monitoring and control solutions
   • FLEXIBLE – designed and built to help you implement your ideas
   • IoT ready – easily connects to an IoT network for proactive maintenance and optimized operation
   • ENERGY MANAGEMENT – pre-designed solutions for IEC50001 certification

   The Hecon Motor Control switchgear is suitable for a range of applications:

   • Industry (pulp and paper, metallurgy, energy production, data centers, and other electricity-intensive settings)
   • Public buildings (shopping centers, hospitals, schools, etc.)
   • Electricity distribution and conversion
   • Renewable energy
   • Oil and gas

   Technical specification:

   Main busbars:

   • Rated operating voltage Ue: Up to 690 V
   • Uimp 8 kV
   • Isolation voltage Ui: 1,000 V, AC
   • Rated current: Up to 4,000 A
   • Peak withstand rating Ipk: Up to 252 kA
   • Short-time withstand rating Icw: Up to 120 kA, 1 s

   Rated currents of equipment:

   • Circuit breakers: Up to 4,000 A
   • Cable feeders: Up to 630 A
   • Motor feeders: Up to 132 kW
   • IEC 61439-1 / 2 Max Form 4
   • IP class: IEC 60529 IP31 – IP44
   • Mechanical strength: IEC 62262 up to IK09

   Dimensions:

   • Height (without a base/plinth): 2,000 mm
   • Base/plinth height. 100 mm
   • Cell width: 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1,000 mm
   • Depth (single front section): 600 mm


   Street Cabinet KU, Hot Dip Galvanised Steel

   Renewable Energy

   A durable and sturdy structure, made for demanding Finnish conditions:

   • Street cabinet construction material hot-dip galvanized steel DX51D+Z275 MBC ROHS, load-bearing parts 2.0mm, door 1.5mm
   • Default color per standard RAL 7037, other colors and finishes, hot-dip galvanization, and anti-graffiti coating are also available
   • The street cabinet meets the requirements of SFS-EN 60439-1 and SFS-EN 60439-5
   • The street cabinets have the FI label approval issued by SGS Fimko
   • Protection class IP 34D

   Cabinet dimensions according to the standard:

    • Width 400, 600, 850, 1,050 or 1,350 mm
    • Height 800 or 1,250 mm
    • Plinth 1,000 mm, material steel or concrete, mounting adapter for concrete included
    • Depth 360 mm
   • The cabinet and plinth are supplied assembled
   • Release connectors for easy installation
   • Doors open over 180 degrees, different lock options are available
   • Ventilation through gaps between the door and side walls and ceiling, additional vents can be fitted in the top and bottom of the door
   • The double roof prevents condensed water from dripping

   Optional Accessories:

   • contact protection busbars, installation plate for an empty cabinet, a visibility pole, connection supplies
   • Contact protection busbars In 630 A…1600 A, Un 500 V, model Z or Kabeldon
   • Low voltage outputs: ABB, Jean Müller or Kabeldon strip-type fuse switches
   • The cable support in the plinth can be adjusted for height and depth, cabling through the front or back