Infosivu

Uusiutuva energia

Lataus FAQ- Usein kysytyt kysymykset

Suosittelemme kokemuksiimme perustuen, että sukosta ladattaessa (lataustapa 2) käytetään supersukollisia 16 A jatkuvalle virralle mitoitettuja ja valmistettuja tuotteitamme. Emme suosittele pitkäaikaista latauskäyttöä edes 8 A virralla tuotteista, joissa käytetään vastaavia komponentteja kuin kotitalouspistorasioissa.
SESKOn lataussuositukseen viitaten: ”Sähköautoa ja ladattavaa hybridiä voidaan ladata kotitalouspistorasiasta edellyttäen, että ajoneuvon ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu 8A suuruuteen. Kotitalouspistorasioista lataaminen aina harkinnan mukaan ja otettava huomioon paikalliset lait ja määritykset.
Näitä ovat muun muassa:
– Lataus tulee suorittaa  SFS-EN 50620 standardin mukaisella latauskaapelilla, jossa on SFS-EN 62752 mukainen suojalaiteyksikkö. Tällaisen latauskaapelin suojalaiteyksikkö on tuettava.
– Pistorasia tulee olla suojattu tyypin A 30 mA vikavirtasuojalla.
Vakuutusyhtiöllä voi olla lisävaatimuksia omissa sopimuksissaan kotitalouspistorasioiden käyttöön. Pistorasian kunto ja sitä syöttävän verkon soveltuvuus tulisi aina tarkistaa ennen käyttöä.

Kyllä. Supersukolliset tuotteemme sisältävät pääsääntöisesti kaksi supersuko-ulostuloa ja on määritelty 16A nimellisvirralle (InA). Tämä tarkoittaa, että asemaa saa kuormittaa maksimissaan 16 A.
Käytännössä yhdestä pistokkeesta voidaan ottaa ulos 16 A, mutta jos aseman molemmissa ulostuloissa on käyttäjät, tulee ulostulojen yhteenlaskettu virta olla maksimissaan 16 A, esimerkiksi 8A/ulostulo.
Hidaslatauskäyttöön soveltuvat tuotteemme ovat, turvallisuuden varmistamiseksi, varustettu supersukoilla ja tuote on kokonaisuutena rakennettu kestämään kuormituksen vaatimukset. Kokemukseemme perustuen suosittelemme käyttämään hidaslatauskäytössä aina supesrsukollista tuotetta.
High load suko eli ”supersuko” on testattu kestämään jatkuvaa 16 A virtaa. Supersukoissa liitosten kontaktipinnat on suuremmat ja jämäkämmät kuin normaaleissa kotitalouspistorasioissa. Täten kontaktit takaavat laajemman liitospoikkipinnan ja kestävät käytössä.
Huom. sukolatauskaapelin latausyksikkö tulisi aina tukea. Kaikissa sukoliitoksissa paino/vääntö kasaantuu herkästi suoraan kontakteille ja ilman tukea liitos saattaa löystyä ja lämpenemää syntyä.

Sähköauton lataaminen on turvallista, mikäli latauslaitteet on valittu ja asennettu oikein ja tuotteet on valmistettu vaadittujen standardien mukaisesti. Lisäksi niitä tulee käyttää asianmukaisesti käyttöohjeiden ja paikallisten määritysten mukaisesti.
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja olemme lisänneet tuotteidemme turvallisuutta. Tällä hetkellä valmistamme kaikki hitaaseen lataukseen soveltuvat tuotteemme supersukoilla, mitkä kestävät jatkuvaa 16A virtaa. Lisäksi kaikista lataus- ja lämmityslaitteistamme löytyy vaaditut suojalaitteet. Lämmitystuotteissa vikavirtasuojana tyypin A 30 mA  ja lataustuotteissa tyypin A 30 mA + 6 mA DC tai tyypin B 30 mA.

Lataustapa 2 (Mode 2, tilapäislataus, hidas lataus) lataustavassa sähköautoa tai ladattavaa hybridiä ladataan sukopistokkeesta kannettavalla latauslaitteella, joka sisältää sähköauton lataukseen vaaditun suojalaiteyksikön. Suko- eli kotitalouspistorasia tulee olla suojattu tyypin A 30 mA vikavirralla. Sopii pitkäaikaiseen pysäköintiin. Edullinen vaihtoehto taloyhtiöille, kun tarvitaan autojen lämmitystä ja latausta.
Lataustapa 3 (Mode 3, peruslataus) lataustavassa autoa ladataan kiinteästä latausasemasta vaihtovirralla. Lataustapa mahdollistaa 1,8-22 kW lataus tehon. Suositeltu lataustapa sähkö- ja lataushybridiautoille paikkoihin, joissa auto parkkeerataan useammaksi tunniksi.
Lataustapa 4 (Mode 4, teholataus) lataustavassa on kyse pikalaturista tasavirralla. Pikalatausasemien tehot lähtevät noin 40 kW:sta ja laitteita käytetään pääosin julkisissa kohteissa, joissa autot ovat vain hetken pysähdyksissä.

Kyllä. Kaikki lämmitys- ja lataustuotteemme vaativat sähköalan ammattilaisen asennuksen ja käyttöönoton.

Meillä ei ole omaa asennuspalvelua vaan toimimme jälleenmyyjäverkoston kautta. Jälleenmyyjäluettelomme löydät jälleenmyyjät välilehdeltä.

Jälleenmyyjät

Tällä hetkellä myymme tuotteitamme ainoastaan sähköurakoitsijoiden ja tukkureiden kautta.

Kaikki lataus- ja lämmitysratkaisujen tuotteet valmistetaan tehtaallamme Ulvilassa.

Harju Elekter Oy on osa virolaista AS Harju Elekter pörssiyhtiötä. Harju Elekter osti vuonna 2002 Siemens Osakeyhtiöltä Satmatic Oy:n ja vuonna 2009 piharasialiiketoiminnan. Muovikotelollisten 8MMO-400/M2 -tuotesarjan tuotteet ovat edelleen tuotannossa. Fuusioitumisen myötä Satmatic Oy nimi muutettiin Harju Elekter Oy:ksi vuonna 2021. Vanhat tutut 8MMO-piharasia ja lämmitys- ja lataustuotteet ovat kulkeneet sen jälkeen Harju Elekter Oy nimen alla. Samana vuonna Harju Elekter Oy toi uuden ElektrA-tuoteperheen markkinoille, minkä jälkeen Satmatic:in aikainen 8MMO-tuoteperheen alumiiniversioiden tuotanto lopetettiin. Vuoden 2022 alussa Harju Elekter Oy avasi uuden toimipisteen Ulvilaan vain lataus- ja lämmitystuotteiden valmistusta varten.

Tällä hetkellä valmistamme eTolppa- ja OCPP-protokollalla varustettuja malleja.
eTolppa on suositumpi protokolla meidän valmistamissa asemissa. Tuotteet eivät vaadi kiinteää ethernet-kaapelointia vaan toimivat langattomalla tiedonsiirrolla. Operaattorina toimii eParking ja hallinta tapahtuu eParking-sovelluksella. eTolppa-protokollan tuotteet saadaan muunnettua OCPP -rajapintaan eTolppa/OCPP järjestelmämuuntimen avulla.
OCPP (Open Charge Point Protocol) on avoin latausasemille luotu yleiskäyttöinen protokolla kiinteällä ethernet-kaapeloinnilla. OCPP-tuotteissa operaattorin voi valita vapaasti, mutta tällä hetkellä meillä on OCPP-tuotteissa myös yhteensopivuus eParkingin kanssa.

Kyllä, latausasemat voidaan jättää vapaan latauksen tilaan (plug & play). Silloin asemaa voidaan käyttää vapaasti, sillä käyttäjän tunnistus ja eParking -sovellus eivät ole käytettävissä. Tällöin käytetyn tehon lukeminen suoritetaan paikallisesti aseman energiamittareista. Useinmiten operaattorien järjestelmään voidaan liittyä myös jälkikäteen, mutta Harju Elekter ei vastaa näistä.

eTolppa on IGL Technologies Oy:n kehittämä langaton tiedonsiirtoprotokolla lataus- ja lämmitystuotteiden kommunikointiin ja hallintaan. Tiedonsiirto perustuu radioverkkoon ja verkolla on itseään vahvistava Mesh-ominaisuus.

Lähtökohtaisesti kaikki Harju Elekter Oy:n valmistamat asemat/rasiat sisältävät vaaditut vikavirta- ja ylijännitesuojat, jolloin ne voidaan kytkeä myös vanhoihin TN-C jakelujärjestelmiin, huomioiden kaapeloinnin riittävyys ja kunto. Tällöin latausasemien ketjuttaminen on sallittua, esimerkiksi vaihtaessa latausasemia vanhojen autolämmityspistorasioiden tilalle. Vanhoja TN-C-järjestelmiä käytettäessä on otettava huomioon SFS-6000 osan 8-802 vaatimukset.

Kaikki valmistamamme tuotteet on suunniteltu asennettavaksi yhdellä syöttökaapelilla ja tuotteiden syöttöliittimet mahdollistavat ketjutuksen laitteelta laitteelle. Kaksipuoleisissa latausasemissa on sisäinen vaihekierto.

Kyllä. Lisävarusteena on saatavilla kiinnikkeitä, joiden avulla pystytään asentamaan kaksi asemaa selät vastakkain samaan pylvääseen. Muovirasiat pystytään asentamaan yhteisen putkilaipan avulla samaan pylvääseen ja alumiiniset ElektrA-tuoteperheen tuotteet tarvitsevat EV_WALL lisätarvikkeen. Selät vastakkain lisätarvikkeen avulla mahdollistetaan muun muassa neljälle käyttäjälle Type2 + suko ulostulot.

Kysely tulee suunnata sähköurakoitsijoille. Urakoitsijat ja tukkurit ovat tilaajina oikeutettuja kyselemään hintoja ja toimitusaikoja.

Asiakkaan tarve ja kohteen kuvailu. Onko kyseessä uudis- vai saneerauskohde? Millainen on vanha infra ja voidaanko sitä mahdollisesti hyödyntää? Kuinka paljon kohteessa on tehoa lataus- ja lämmitysinfraa varten? Kuinka kauan autot ovat pääsääntöisesti parkissa? Millaista matkaa käyttäjät ajavat päivittäin? Tarvitaanko sukopistorasioita lämmityskäyttöön?

Aluksi tulisi ottaa yhteyttä isännöitsijään ja miettiä sopivaa ratkaisua juuri teidän taloyhtiönne parkkipaikalle. Osassa kohteissa on vaihdettu yksittäisiä rasioita asukkaiden toiveista ja osassa kohteista koko parkkialue on päivitetty.

Lähtökohtaisesti suosittelemme hankkimaan latausasemat tarpeen mukaan, koska tarvittaessa olemassa olevaa kenttää pystyy laajentamaan. Hankintavaiheessa olisi kuitenkin hyvä kartoittaa tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia kuormanhallintatarpeita ja -ratkaisuja, sillä niitä voi olla haastavaa ja kallista toteuttaa jälkikäteen.

Hintaan vaikuttaa todella paljon laitteiden ominaisuudet sekä olemassa olevan infran mahdollinen hyödyntäminen. Suosittelemme kysymään hinta-arvioita suoraan sähköurakoitsijoilta, jolloin koko urakka pystytään hinnoittelemaan kerralla. Taloyhtiöissä laitehinta voi useamman latauspisteen järjestelmissä olla 40-60% mahdollisista urakan kokonaiskustannuksista.

  Jätä yhteydenottopyyntö


  Aurinkokenttä Pohjanmaa

  Uusiutuva energia

  Yksi Suomen suurimmistä aurinkosähkökentistä toteutettiin Pohjanmaalle 2018.
  Voimalan kokonaisteho on 3 MW ja kokonaistoimitukseen sisältyi myös maa-asennustelineiden suunnittelu.


  Talousmarkka 2021

  Uusiutuva energia

  Laitetoimitus (kumppanina Kokotek Oy) 54.4 kWp, toimitukseen sisältyi myös asennustavan kartoitus sekä layout kuvat ja piirikaaviot.

  Toimitus sisälsi:

  Soltop Duraklick ECO 20 tasakattokiinnikkeet, Fronius Eco 27,0 invertterit ja 160 kpl aurinkopaneeleja.


  Jälleenmyyjät

  Uusiutuva energia

  JTK-Sähkö Oy

  Kanervatie 9b, 04260 Kerava
  jtk-sahko.fi

  Voimatel Oy

  Kolamiilunkuja 1, 01730 Vantaa
  voimatel.fi

  Tiedustelut:

   Jätä yhteydenottopyyntö


   Teräksiset Finnkumu-puisto­muuntamot

   Uusiutuva energia

   Valmistamme muuntamotehtaallamme Kurikassa laadukkaat Finnkumu-puistomuuntamot vuosikymmenten kokemuksella, joustavasti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

   Puistomuuntamovalikoima käsittää ulkoahoidettavia, peltirakenteisia puistomuuntamoita eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille muuntajille, maksimi 1600 kVA. Muuntamot on sertifioitu uusimpien standardien SFS EN 62271-202 ja SFS EN 61439-5 mukaisesti. Valokaarikoe on tehty 20 kA, 1s mukaan. Kotelointiluokka on IP23D.
   Muuntamorakennus on valmistettu 1,5 – 2,5 mm kuumasinkitystä teräslevystä ja maalattu polyesterijauhemaaleilla.

   Vakiovärien RAL 7024 ja RAL 1019 lisäksi muuntamot voidaan maalata asiakkaan toivomuksen mukaan eri sävyillä tai varustaa muuntamot kyllästetyllä tai maalatulla lautavuorauksella sekä PVDF- pinnoitetuilla julkisivukaseteilla. Harjakatto voidaan korvata tasakatolla tai kaarikatolla.

   Kiinteästi rakenteeseen integroitu, hitsattu öljynkeräyskaukalo on 2,0 mm ruostumatonta terästä tai 2,5 mm kuumasinkittyä terästä, jossa sinkkauksen paksuus on 350 g/m2 ja tilavuus on mitoitettu maksimimuuntajan 100 % öljymäärän mukaisesti. Rakenne soveltuu pohjavesialueelle ja muuntamo on siirrettävissä muuntajineen.
   Puistomuuntamot asennetaan ohjeen mukaisesti sorapetille, osittain upottaen maahan ja vakiotoimituksena sisältyvien betoni- tai teräslaattojen päälle. Lisävarusteena puistomuuntamoihin on saatavissa 300 mm betoninen lisäsokkeli tai kiinteä terässokkeli työmaakäyttöä varten.

   Maaseutumuuntamoissa kaukalo toimii myös sokkelina, joten ne asennetaan ilman betonilaattoja tai lisäsokkelia.
   Keskijänniteosa on SF6- tai ilmaeristeinen, näiden yhdistelmä tai ilman kojeistoa, jolloin syöttö tuodaan muuntajalle joko suoraan tai kiskopaketin kautta. Välikaapelit ja niiden päätteet asennetaan valmiiksi tehtaalla, jolloin asennusaika paikan päällä lyhenee.
   Muuntajan ja pienjännitekojeiston yhteys on toteutettu joustavilla kiskoilla, jotka on kytketty valmiiksi tehtaalla. Maaseutumuuntamoissa yhdistys tehdään kaapeleilla.

   Pj -kojeiston kiskostot ovat kosketussuojatut Z-kiskot tai vaihtoehtoisesti Kabeldon- kiskot.

   Jätä tarjouspyyntö


    Teräksiset Heka-puisto­muuntamot

    Uusiutuva energia

    Ulkoa hoidettavat peltirakenteiset muuntamot

    Peltirakenteinen muuntamo HEKA1VM, edullinen ja kevytrakenteinen sarja.

    • tehdasvalmisteisia ja tyyppitestattuja
    • ulkoa hoidettavia
    • valmiina liitettäväksi keskijännite- tai pienjänniteverkkoon
    • valmistettu standardin IEC 62271-202 mukaisesti

    Puistomuuntamovalikoimamme pitää sisällään laajan valikoiman ulkoa ja sisältä hoidettavia puistomuuntamoita eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille muuntajille. Valikoimastamme löydät myös erikoisratkaisut, räätälöitynä tarpeisiisi.

    Jätä tarjouspyyntö


     Betoniset Heka-puisto­muuntamot

     Uusiutuva energia

     Sisältä hoidettavat betonimuuntamot

     Betonimuuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB soveltuvat erityisesti kaupunkiympäristöön rakenteensa ansiosta. Saatavina useilla eri pintamateriaaleilla.

     • tehdasvalmisteisia ja tyyppitestattuja
     • sisältä hoidettavia
     • valmiita liitettäväksi keskijännite- tai pienjänniteverkkoon
     • valmistettu standardin IEN 62271-202 mukaisesti

     Puistomuuntamovalikoimamme pitää sisällään laajan valikoiman ulkoa ja sisältä hoidettavia puistomuuntamoita eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille muuntajille. Valikoimastamme löydät myös erikoisratkaisut, räätälöitynä tarpeisiisi.

     Jätä tarjouspyyntö


      Katujako­kaappi KU, ­kuumasinkittyä ­terästä

      Uusiutuva energia

      Kestävä ja tukeva rakenne, tehty Suomen vaativiin olosuhteisiin:

      • Katujakokaapin rakennemateriaali kuumasinkitty teräs DX51D+Z275 MBC ROHS, kantavat osat 2,0 mm, ovi 1.5 mm
      • Vakioväri standardin mukaan RAL 7024, muut värisävyt ja pinnoitteet, kuumasinkitys sekä graffitisuojaus mahdollisia
      • Katujakokaappi täyttää standardien SFS-EN 60439-1 ja SFS-EN 60439-5 vaatimukset
      • SGS Fimko on myöntänyt katujakokaapeille FI-merkin
      • Kotelointiluokka IP 34D

      Katujakokaapin mitat standardin mukaan:

      • Leveys 400, 600, 850, 1050 tai 1350 mm
      • Korkeus 800 tai 1250 mm
      • Jalusta 1000 mm, materiaali terästä tai betonia, kiinnitysadapteri betonille sisältyy toimitukseen
      • Syvyys 360 mm
      • Kaappi ja jalusta toimitetaan valmiiksi kasattuna
      • Asennusta helpottavat löysättävät liittimet
      • Ovien avauskulma yli 180 astetta, eri lukkovaihtoehdot mahdollisia
      • Tuuletus sivuseinien ja oven välistä sekä oven ja katon välistä, lisätuuletusritilät oven ylä- ja alareunaan mahdollisia
      • Kaksoiskatto kondenssiveden tippumisen estämiseksi
      • Lisävarusteina kosketussuojatut kiskot, asennuslevy tyhjään kaappiin, merkkitanko, yhteenliittämistarvikkeet
      • Kosketussuojatut kiskot max 1000 A
      • Pienjännitelähdöt ABB:n, Jean Müllerin tai
      • Kabeldonin jonovarokekytkimiä
      • Jalustan kaapelituki säädettävissä korkeus- ja syvyyssuunnassa, kaapelointi etu- tai takapuolelta

      Jätä tarjouspyyntö


       SAT Flexicont sähkö­tila­järjestelmä

       Jätä tarjouspyyntö


        SAT Drive linja­käyttö­keskus

        Jätä tarjouspyyntö