Infosivu

Electrical Vehicle Charging

Lataus FAQ- Usein kysytyt kysymykset

Suosittelemme kokemuksiimme perustuen, että sukosta ladattaessa (lataustapa 2) käytetään supersukollisia 16 A jatkuvalle virralle mitoitettuja ja valmistettuja tuotteitamme. Emme suosittele pitkäaikaista latauskäyttöä edes 8 A virralla tuotteista, joissa käytetään vastaavia komponentteja kuin kotitalouspistorasioissa.
SESKOn lataussuositukseen viitaten: ”Sähköautoa ja ladattavaa hybridiä voidaan ladata kotitalouspistorasiasta edellyttäen, että ajoneuvon ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu 8A suuruuteen. Kotitalouspistorasioista lataaminen aina harkinnan mukaan ja otettava huomioon paikalliset lait ja määritykset.
Näitä ovat muun muassa:
– Lataus tulee suorittaa  SFS-EN 50620 standardin mukaisella latauskaapelilla, jossa on SFS-EN 62752 mukainen suojalaiteyksikkö. Tällaisen latauskaapelin suojalaiteyksikkö on tuettava.
– Pistorasia tulee olla suojattu tyypin A 30 mA vikavirtasuojalla.
Vakuutusyhtiöllä voi olla lisävaatimuksia omissa sopimuksissaan kotitalouspistorasioiden käyttöön. Pistorasian kunto ja sitä syöttävän verkon soveltuvuus tulisi aina tarkistaa ennen käyttöä.

Kyllä. Supersukolliset tuotteemme sisältävät pääsääntöisesti kaksi supersuko-ulostuloa ja on määritelty 16A nimellisvirralle (InA). Tämä tarkoittaa, että asemaa saa kuormittaa maksimissaan 16 A.
Käytännössä yhdestä pistokkeesta voidaan ottaa ulos 16 A, mutta jos aseman molemmissa ulostuloissa on käyttäjät, tulee ulostulojen yhteenlaskettu virta olla maksimissaan 16 A, esimerkiksi 8A/ulostulo.
Hidaslatauskäyttöön soveltuvat tuotteemme ovat, turvallisuuden varmistamiseksi, varustettu supesrukoilla ja tuote on kokonaisuutena rakennettu kestämään kuormituksen vaatimukset. Kokemukseemme perustuen suosittelemme käyttämään hidaslatauskäytössä aina supesrsukollista tuotetta.
High load suko eli ”supersuko” on testattu kestämään jatkuvaa 16 A virtaa. Supersukoissa liitosten kontaktipinnat on suuremmat ja jämäkämmät kuin normaaleissa kotitalouspistorasioissa. Täten kontaktit takaavat laajemman liitospoikkipinnan ja kestävät käytössä.
Huom. sukolatauskaapelin latausyksikkö tulisi aina tukea. Kaikissa sukoliitoksissa paino/vääntö kasaantuu herkästi suoraan kontakteille ja ilman tukea liitos saattaa löystyä ja lämpenemää syntyä.

Sähköauton lataaminen on turvallista, mikäli latauslaitteet on valittu ja asennettu oikein ja tuotteet on valmistettu vaadittujen standardien mukaisesti. Lisäksi niitä tulee käyttää asianmukaisesti käyttöohjeiden ja paikallisten määritysten mukaisesti.
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja olemme lisänneet tuotteidemme turvallisuutta. Tällä hetkellä valmistamme kaikki hitaaseen lataukseen soveltuvat tuotteemme supersukoilla, mitkä kestävät jatkuvaa 16A virtaa. Lisäksi kaikista lataus- ja lämmityslaitteistamme löytyy vaaditut suojalaitteet. Lämmitystuotteissa vikavirtasuojana tyypin A 30 mA  ja lataustuotteissa tyypin A 30 mA + 6 mA DC tai tyypin B 30 mA.

Lataustapa 2 (Mode 2, tilapäislataus, hidas lataus) lataustavassa sähköautoa tai ladattavaa hybridiä ladataan sukopistokkeesta kannettavalla latauslaitteella, joka sisältää sähköauton lataukseen vaaditun suojalaiteyksikön. Suko- eli kotitalouspistorasia tulee olla suojattu tyypin A 30 mA vikavirralla. Sopii pitkäaikaiseen pysäköintiin. Edullinen vaihtoehto taloyhtiöille, kun tarvitaan autojen lämmitystä ja latausta.
Lataustapa 3 (Mode 3, peruslataus) lataustavassa autoa ladataan kiinteästä latausasemasta vaihtovirralla. Lataustapa mahdollistaa 1,8-22 kW lataus tehon. Suositeltu lataustapa sähkö- ja lataushybridiautoille paikkoihin, joissa auto parkkeerataan useammaksi tunniksi.
Lataustapa 4 (Mode 4, teholataus) lataustavassa on kyse pikalaturista tasavirralla. Pikalatausasemien tehot lähtevät noin 40 kW:sta ja laitteita käytetään pääosin julkisissa kohteissa, joissa autot ovat vain hetken pysähdyksissä.

Kyllä. Kaikki lämmitys- ja lataustuotteemme vaativat sähköalan ammattilaisen asennuksen ja käyttöönoton.

Meillä ei ole omaa asennuspalvelua vaan toimimme jälleenmyyjäverkoston kautta. Jälleenmyyjäluettelomme löydät jälleenmyyjät välilehdeltä.

Jälleenmyyjät

Valitettavasti tällä hetkellä myymme tuotteitamme ainoastaan sähköurakoitsijoiden ja tukkureiden kautta.

Kaikki lataus- ja lämmitysratkaisujen tuotteet valmistetaan tehtaallamme Ulvilassa.

Harju Elekter Oy on osa virolaista AS Harju Elekter pörssiyhtiötä. Harju Elekter osti vuonna 2002 Siemens Osakeyhtiöltä Satmatic Oy:n ja vuonna 2009 piharasialiiketoiminnan. Muovikotelollisten 8MMO-400/M2 -tuotesarjan tuotteet ovat edelleen tuotannossa. Fuusioitumisen myötä Satmatic Oy nimi muutettiin Harju Elekter Oy:ksi vuonna 2021. Vanhat tutut 8MMO-piharasia ja lämmitys- ja lataustuotteet ovat kulkeneet sen jälkeen Harju Elekter Oy nimen alla. Samana vuonna Harju Elekter Oy toi uuden ElektrA-tuoteperheen markkinoille, minkä jälkeen Satmatic:in aikainen 8MMO-tuoteperheen alumiiniversioiden tuotanto lopetettiin. Vuoden 2022 alussa Harju Elekter Oy avasi uuden toimipisteen Ulvilaan vain lataus- ja lämmitystuotteiden valmistusta varten.

Tällä hetkellä valmistamme eTolppa- ja OCPP-protokollalla varustettuja malleja.
eTolppa on suositumpi protokolla meidän valmistamissa asemissa. Tuotteet eivät vaadi kiinteää ethernet-kaapelointia vaan toimivat langattomalla tiedonsiirrolla. Operaattorina toimii eParking ja hallinta tapahtuu eParking-sovelluksella. eTolppa-protokollan tuotteet saadaan muunnettua OCPP -rajapintaan eTolppa/OCPP järjestelmämuuntimen avulla.
OCPP (Open Charge Point Protocol) on avoin latausasemille luotu yleiskäyttöinen protokolla kiinteällä ethernet-kaapeloinnilla. OCPP-tuotteissa operaattorin voi valita vapaasti, mutta tällä hetkellä meillä on OCPP-tuotteissa myös yhteensopivuus eParkingin kanssa.

Kyllä, latausasemat voidaan jättää vapaan latauksen tilaan (plug & play). Silloin asemaa voidaan käyttää vapaasti, sillä käyttäjän tunnistus ja eParking -sovellus eivät ole käytettävissä. Tällöin käytetyn tehon lukeminen suoritetaan paikallisesti aseman energiamittareista. Useinmiten operaattorien järjestelmään voidaan liittyä myös jälkikäteen, mutta Harju Elekter ei vastaa näistä.

eTolppa on IGL Technologies Oy:n kehittämä langaton tiedonsiirtoprotokolla lataus- ja lämmitystuotteiden kommunikointiin ja hallintaan. Tiedonsiirto perustuu radioverkkoon ja verkolla on itseään vahvistava Mesh-ominaisuus.

Lähtökohtaisesti kaikki Harju Elekter Oy:n valmistamat asemat/rasiat sisältävät vaaditut vikavirta- ja ylijännitesuojat, jolloin ne voidaan kytkeä myös vanhoihin TN-C jakelujärjestelmiin, huomioiden kaapeloinnin riittävyys ja kunto. Tällöin latausasemien ketjuttaminen on sallittua, esimerkiksi vaihtaessa latausasemia vanhojen autolämmityspistorasioiden tilalle. Vanhoja TN-C-järjestelmiä käytettäessä on otettava huomioon SFS-6000 osan 8-802 vaatimukset.

Kaikki valmistamamme tuotteet on suunniteltu asennettavaksi yhdellä syöttökaapelilla ja tuotteiden syöttöliittimet mahdollistavat ketjutuksen laitteelta laitteelle. Kaksipuoleisissa latausasemissa on sisäinen vaihekierto.

Kyllä. Lisävarusteena on saatavilla kiinnikkeitä, joiden avulla pystytään asentamaan kaksi asemaa selät vastakkain samaan pylvääseen. Muovirasiat pystytään asentamaan yhteisen putkilaipan avulla samaan pylvääseen ja alumiiniset ElektrA-tuoteperheen tuotteet tarvitsevat EV_WALL lisätarvikkeen. Selät vastakkain lisätarvikkeen avulla mahdollistetaan muun muassa neljälle käyttäjälle Type2 + suko ulostulot.

Kysely tulee suunnata sähköurakoitsijoille. Urakoitsijat ja tukkurit ovat tilaajina oikeutettuja kyselemään hintoja ja toimitusaikoja.

Asiakkaan tarve ja kohteen kuvailu. Onko kyseessä uudis- vai saneerauskohde? Millainen on vanha infra ja voidaanko sitä mahdollisesti hyödyntää? Kuinka paljon kohteessa on tehoa lataus- ja lämmitysinfraa varten? Kuinka kauan autot ovat pääsääntöisesti parkissa? Millaista matkaa käyttäjät ajavat päivittäin? Tarvitaanko sukopistorasioita lämmityskäyttöön?

Aluksi tulisi ottaa yhteyttä isännöitsijään ja miettiä sopivaa ratkaisua juuri teidän taloyhtiönne parkkipaikalle. Osassa kohteissa on vaihdettu yksittäisiä rasioita asukkaiden toiveista ja osassa kohteista koko parkkialue on päivitetty.

Lähtökohtaisesti suosittelemme hankkimaan latausasemat tarpeen mukaan, koska tarvittaessa olemassa olevaa kenttää pystyy laajentamaan. Hankintavaiheessa olisi kuitenkin hyvä kartoittaa tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia kuormanhallintatarpeita ja -ratkaisuja, sillä niitä voi olla haastavaa ja kallista toteuttaa jälkikäteen.

Hintaan vaikuttaa todella paljon laitteiden ominaisuudet sekä olemassa olevan infran mahdollinen hyödyntäminen. Suosittelemme kysymään hinta-arvioita suoraan sähköurakoitsijoilta, jolloin koko urakka pystytään hinnoittelemaan kerralla. Taloyhtiöissä laitehinta voi useamman latauspisteen järjestelmissä olla 40-60% mahdollisista urakan kokonaiskustannuksista.

Tiedustelut:

Jätä tarjouspyyntö

  Jätä yhteydenottopyyntö


  8MMO-tuoteperhe

  Electrical Vehicle Charging

  Suunnittelemme ja valmistamme laadukkaat auton lämmitysrasiat vuosikymmenten kokemuksella Ulvilan Peltotien tehtaallamme kestämään Suomen vaativat olosuhteet. Valikoimastamme löydät ratkaisut kaikkiin ajoneuvojen lämmitystarpeisiin taloyhtiöille, työpaikoille, julkisiin kohteisiin ja kotiin. Osa malleista soveltuu myös hitaaseen lataukseen ja pyrimme jatkuvasti kehittämään valikoimaamme asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

  Tiedustelut:

  Alla voit tutustua tämän hetkiseen lämmitysrasioiden valikoimaan:

  Jätä tarjouspyyntö

   Jätä yhteydenottopyyntö


   ElektrA -tuoteperhe

   Electrical Vehicle Charging

   ElektrA -tuoteperhe vastaa sähköisen liikenteen kasvaviin tarpeisiin kohteen laajuudesta riippumatta!

   Laadukkaan, kotimaisen ja modernin tuoteperheen kehityksessä on hyödynnetty yli kymmenen vuoden kokemuksemme lataus- ja lämmitysratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa.

   ElektrA tarjoaa vaihtoehtoja kaikkiin tarpeisiin aina yksittäisistä latausasemista suuriin latauskenttiin saakka. Täyden palvelun sähkö- ja automaatiotalona pystymme tarjoamaan isot kohteet kokonaistoimituksina sisältäen esimerkiksi kuormanhallintakeskukset tai jopa muuntamot, sekä laajat ja älykkäät kokonaisuudet yhteistyössä ohjelmistokumppanimme IGL-Technologies Oy:n kanssa.

   Tiedustelut:

   Alla voit tutustua tämän hetkiseen ElektrA -tuotesarjan valikoimaan

   Jätä tarjouspyyntö

    Jätä yhteydenottopyyntö


    Jälleenmyyjät

    Electrical Vehicle Charging

    Tiedustelut:

    Jätä tarjouspyyntö

     Jätä yhteydenottopyyntö