Telesilta Oy:n toimialana on laivateollisuuden sähköistystyöt suunnittelusta asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon. Toimiala kattaa myös teollisuuskiinteistöjen ja muiden vaativien rakennusten urakointi-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut.

Toimialalla kestävästi toimimisen edellytys on turvallinen toiminta. Otamme kaikessa toiminnassa huomioon terveyden ja turvaisuuden. Meille on myönnetty ISO45001-serfikaatti. Yrityksen henkilöstö on sitoutunut jatkuvaan toimintajärjestelmän kehittämiseen ja työturvallisuuden sekä työterveyden parantamiseen. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme keskeiset arvot ovat seuraavat:

  • Henkilöstön hyvinvointi

Otamme henkilöiden henkilökohtaiset tilanteet sekä henkilöstön mielipiteet huomioon töiden suunnittelussa. Tarjoamme kaikille työntekijöille työterveyshuollon ja vakuutukset. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. Yrityksen johto puuttuu kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjintään.

  • Turvallinen työympäristö

Noudatamme lakeja ja standardeja. Noudatamme yrityksen omia turvallisuusohjeita sekä urakkatyömailla työmaan ohjeita. Työntekijöillä on aina oikeus kieltäytyä turvattomasta työstä. Henkilöstöllämme on voimassa vaadittavat koulutukset.

  • Jatkuva parantaminen

Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme huomioiden henkilöstön toiveet, lainsäädännön sekä työterveyshuollon. Tavoitteenamme on nyt ja aina nolla tapaturmaa.