Toimintamme on laajalti sertifioitua

Harju Elekter Oy:n päämääränä on toimittaa asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaa sähkö- ja automaatiokeskusten rakentamista, suunnittelua ja projektointia. Tämä edellyttää asiakaslähtöisyyttä sekä kokonaisvaltaista perehtyneisyyttä erilaisiin asiakasprosesseihin.

Lisäksi se vaatii perusteellista:

  • pureutumista asiakkaiden tarpeisiin
  • projekti- ja tuotantosuunnittelua
  • sujuvaa valmistusta
  • kansainvälistä käyttöönotto-osaamista
  • kattavaa huoltoa
  • riittävää laatua ja hyvää asiakastyytyväisyyttä

Saavutamme tavoitteemme, kun jokainen työntekijä pitää huolen työnsä laadusta. Lisäksi panostamme prosessien tehokkaaseen johtamiseen. Toimitusaikojen luotettavuus on menestyksemme perusta, ja olemme sitoutuneita pitämään kiinni periaatteistamme.
Yritysjohto huolehtii, että laadun varmistamiselle on luotu oikeanlaiset edellytykset kaikissa johtamis-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Lisäksi varmistetaan, että jokainen työntekijä on tietoinen laatuun liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme kulloinkin voimassa olevan ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaista laatujärjestelmää, jonka mukaan toimiessa suunnittelu ja toteutus täyttävät asiakkaan ja alan vaatimukset.

Lait, asetukset ja viranomaismääräykset määrittävät myös toimintaamme. Tunnistamme niiden merkityksen ja huomioimme ne aktiivisesti työssämme. Jokainen yrityksessämme työskentelevä henkilö on sitoutunut toimimaan laatujärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Näin tuottavuutemme ja kilpailukykymme paranee jatkuvasti.

Panostamme laatuun

Päämääränämme on olla asiakkaidemme paras kumppani sähkö- ja automaatioalalla, minkä vuoksi panostammekin aktiivisesti korkeatasoiseen laadunvalvontaan ISO 9001:2015 – laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän ohjaamana.
Toimitustemme laadunvalvonta on korkealla tasolla. Kaikki tuotteemme lähtevät
tehtaalta testattuina ja tarvittaessa valmiina vientipakkauksissa. Laaduntarkastuksen työkaluna on testikenttä, jossa tarkastamme kaikki valmistamamme keskukset.

Teemme tuotteillemme:

  • soittokellotarkastuksen
  • jännitetestin
  • tehdaskoestuksen
  • eristysvastusmittauksen

Kaikki valmistamamme keskukset kuvataan ja niistä laaditaan tarkastuspöytäkirja. Toimintakoestus tehdään sopimuksen mukaan.