Harju Elekter Oy kantaa vastuunsa elinympäristöstämme

Harju Elekter Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys. Ympäristöpolitiikka liittyy olennaisesti strategiaamme, prosesseihimme ja päivittäiseen toimintaamme kaikissa toimipaikoissamme. Kannamme vastuun kestävän kehityksen toteutumisesta ja edistämisestä. Sen vuoksi olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:

  • Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja, asetuksia, standardeja – mukaan lukien ISO 14001 -standardia, sekä tekemiämme sitoumuksia, kuten ilmastokumppanuussopimusta.
  • Haluamme estää ja ennaltaehkäistä ympäristön kuormittumista kestävien valmistusmenetelmien ja valveutuneen toimintamme avulla, muun muassa korvaamalla osan toimintamme sähköenergian tarpeesta uusiutuvalla aurinkoenergialla. Lisäksi kehitämme jatkuvasti parempia uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettuja ratkaisuja sekä edistyneitä sähköisen liikenteen ratkaisuja markkinoille.

Toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät pitkälti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään ottamaan jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.

Henkilöstön asema on keskeinen ympäristönsuojelussa

Harju Elekter Oy on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa koko konsernissa, kaikissa toimipisteissä ja jokaisessa työtehtävässä. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme niin, että kaikki organisaation jäsenet ovat tietoisia ympäristöpolitiikan periaatteista ja omasta vastuustaan.
Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun, ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisyyn ja kestävään kehitykseen jokaisessa toimipisteissä, Ulvilassa, Keravalla sekä Kurikassa. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme kulloinkin voimassa olevan ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaista ympäristöjärjestelmää.

Jatkuva kehitys avainasemassa

Harju Elekter Oy seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja sitoutuu huomioimaan ympäristönäkökulmat kehittäessään toimintojaan. Tarkoituksenmukaiset johtamis- ja seurantamenetelmät takaavat kestävän kehityksen toteutumisen.
Olemme allekirjoittaneet ilmastositoumuksen, jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Ilmastokumppanuudella jaamme kokemuksia ja ideoita muiden ilmastokumppaneiden kanssa pyrkien yhdessä luomaan parempaa tulevaisuutta.

Harju Elekter Oy vähentää hiilidioksidipäästöjä muun muassa:

  • Tehostamalla omassa käytössä olevien järjestelmien energiatehokkuutta
  • Lisäämällä asiakkaidensa tietoisuutta aurinkoenergiasta ja hajautetusta energiantuotannosta
  • Edistämällä uusiutuvan energian käyttöä
  • Mahdollistamalla sähköisen liikenteen kasvun latauspisteiden myynnin ja kehityksen kautta