Merkittävä osa valmistuksestamme toteutetaan sopimusvalmistusperiaatteella. Yritysten saumattoman ja pitkäjänteisen yhteistoiminnan tavoitteena on kilpailukyvyn kehittäminen ja prosessien tehostaminen kummallekin osapuolelle. Yhteistoiminnan myötä usein pitkä tarjouslaskennan vaihe poistuu, ja jatkuvuus mahdollistaa kehitystyön sekä entistä nopeammat toimitusajat.

Asiakkaalle sopimusvalmistus on tutkitusti kokonaisedullisin ja nopein toimintamalli, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Sopimusvalmistus mukautuu sujuvasti asiakkaan tarpeisiin.

Automatisoitu tuotanto mahdollistaa:

 • Tuotanto- ja loppudokumentoinnin suoraan tuotetiedoista generoimalla
 • Tiedostojen sähköisen siirron suoraan merkkaus-, johdin, – ja aukotuskoneille
 • Sähköisen tarvikehankinnan
 • Asiakkaan suunnittelun vapautumisen esimerkiksi tuotekehitykseen
 • Automatisoidun kokoonpanon
 • Tarkastusdokumenttien tallentaminen sähköisessä muodossa

Sopimusvalmistuksen avulla pyritään vaikuttamaan muun muassa:

 • Pitkään tarjouskyselyprosessiin ja tarjouslaskentaan
 • Tiukkojen toimitusaikojen mahdollistamiseen
 • Parhaiden ostohintojen ja tuotteiden tunnistamiseen
 • Toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
 • Kapasiteetin, muutosten ja kustannusrakenteen hallintaan
 • Molemmille osapuolille tärkeään jatkuvuuteen