Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on vahvasti tätä päivää ja tulevaisuuden ilmasto- ja energiahaasteiden valossa välttämätöntä.

Energiantarpeen jatkuva kasvu vaatii uudenlaisia ratkaisuja, jotta voimme saavuttaa kestävän kehityksen vaatimat tavoitteet maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Korkeaa teknistä osaamistamme tullaan jatkossa hyödyntämään yhä puhtaampien energiantuotantomenetelmien kehittämiseen. Osaamisemme sähkö- ja automaatiorakentamisen alueella on valjastettu luomaan puhtaampaa tulevaisuutta.

Toimitamme ratkaisuja useisiin erilaisiin uusiutuvien energioiden tuotantolaitoksiin. Aurinkoenergiasektorilla olemme toteuttaneet lukuisia voimalakohteita eri puolella Suomea. Lisäksi olemme toteuttaneet laajoja kokonaisuuksia biokaasulaitoksiin ja vesivoimaloihin.

Ota yhteyttä