Opiskelen tradenomiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa markkinointi pääaineenani. Talvella opintoni olivat edenneet siihen vaiheeseen, että sain alkaa etsiä harjoittelupaikkaa. Alusta asti minulle oli selvää, että haluaisin päästä tutustumaan markkinoinnin tehtäviin paikalliseen yritykseen ja koin automaatioalan yrityksen kiinnostavana vaihtoehtona. Oman jännityksensä harjoittelupaikanetsimiseen toi pandemiatilanne, mikä osaltaan on vaikeuttanut useiden opiskelijoiden harjoittelun suorittamista. Onnekseni suuri motivaatio harjoittelupaikan löytämiseen tuotti nopeasti tulosta.

Harju Elekteristä olin kuullut jo aikaisemmin, joten lähdinkin tarkemmin tutustumaan yritykseen. Vakuutuin nopeasti, että tässä voisi olla mielenkiintoinen paikka suorittaa harjoittelu ja otin yhteyttä markkinointipäällikkö Sabriina Heikkilään. Yhteydenotto johti haastatteluun ja pian sen jälkeen sain vahvistuksen, että harjoittelu on mahdollista suorittaa Harju Elekterillä.

Monen kuukauden odotus päättyi vihdoin keväällä ja pääsin aloittamaan harjoittelun. Alkuun luonnollisesti oli hieman jännitystä ilmassa, mutta minut otettiin loistavasti vastaan ja jo ensimmäisten päivien aikana havaitsin täällä vallitsevan hyvän työilmapiirin. Vaikka sähkö -ja automaatioala oli itselleni hyvin tuntematon, niin pääsin nopeasti kiinni uusiin asioihin. Sain kattavan perehdytyksen ja heti alusta alkaen olen tarvittaessa saanut hyvin tukea ja ohjausta työtehtäviini.

Tähän mennessä olen saanut tehdä monipuolisesti erilaisia markkinoinnin ja viestinnän työtehtäviä. Erityisen hienoa on ollut huomata, miten paljon myynnin kanssa tehdään yhteistyötä. Harjoittelun hienoimpia hetkiä ovatkin olleet ne, kun on päässyt työskentelemään yhdessä muiden kanssa. On ollut myös palkitsevaa päästä hyödyntämään opinnoissa opittuja asioita. Koenkin, että osan asioista on ymmärtänyt harjoittelun myötä paljon konkreettisemmin, kun on päässyt käytännössä tekemään niitä. Lisäksi olen oppinut paljon uusia asioita, niin markkinoinnista kuin sähkö- ja automaatioalastakin.

Nyt harjoittelusta on takana muutama kuukausi ja onneksi saman verran on vielä edessä. Voinkin jo tässä vaiheessa todeta olevani tyytyväinen siihen, että harjoittelukokemukseni on ollut näin positiivinen. Odotin työharjoittelun antavan hyvät eväät ammatilliseen kasvuun ja koenkin tämän odotuksen toteutuneen jo tähän mennessä hyvin. Voinkin pelkästään lämmöllä suositella Harju Elekteriä harjoittelupaikaksi harjoittelujaksoaan suunnitteleville opiskelijoille