Harju Elekter Oy ostaa 5,5 % nykyiseltä IGL-Technologies Oy:n osakkeenomistajalta ja lanseeraa uuden ElektrA-latausaseman

Harju Elekter Oy tuo markkinoille uudenlaisen sähköajoneuvojen latausaseman ElektrAn. ElektrAn kehitystä ohjasivat muutokset standardeissa ja asiakkaiden käyttötarpeissa. Uudenlainen lataustuote ElektrA on siten vastaus markkinoiden tarpeisiin.

Uudessa ElektrA-latausasemassa on sekä type2- että suko-pistorasia. Tämä on huomattava parannus perinteisten laitevalmistajien tuotteisiin verrattuna, ja ElektrAlla pystytään näin palvelemaan sekä auton lämmittäjiä että sähköauton lataajia. Asemien vaihdon tarve pienenee ja ElektrA palvelee auton lämmittäjiä ja lataajia pidempään.

Uusi ElektrA on suunniteltu vaativiin pohjoismaisiin olosuhteisiin, ja se kestää vaihtelevia sääoloja erittäin hyvin. ElektrAn asennuksessa on myös otettu huomioon vaihtelevat asennusmahdollisuudet. ElektrAssa on pylväsasennusmahdollisuus ja vanhat lämmitystolpat voi vaivatta vaihtaa uudenlaisiksi ElektrA-latausasemiksi myös suurilla pysäköintipaikoilla, joissa saattaa olla jopa satoja asemia.

ElektrAn muotoilussa on myös huomioitu skandinaavisuus. ElektrAn muotoilu on dynaamista ja sen on haluttu kestävän aikaa. ElektrAn on myös haluttu sopivan pohjoismaiseen maisemaan tyylikkäästi ja eleettömästi.

Harju Elekterin bisneksessä merkittävää kasvua viimeisen viiden vuoden aikana

Harju Elekter on valmistanut sähköajoneuvojen latausasemia jo vuodesta 2010 ja on ollut ensimmäisiä latausasemien valmistajia Suomessa. Sähköajoneuvojen määrän lisääntyminen näkyy, ja tilauskantaa sekä toimitussopimuksia onkin vuoteen 2023 asti.

Latausasemien valmistamisen alusta asti Harju Elekter on tehnyt yhteistyötä tamperelaisen ohjelmistoyrityksen IGL-Technologies Oy:n kanssa. IGL-Technologies Oy on kehittänyt Harju Elekterin latausasemien kanssa yhteensopivan eParking.fi-järjestelmän, jonka avulla latausasemaa voi ohjata etänä mobiililaitteella. eParking.fi-järjestelmän kanssa yhteensopivat latausasemat tunnetaan nimellä eTolppa. eParking.fi-sovelluksen kautta käyttäjä voi esimerkiksi ajastaa eTolpan aloittamaan ajoneuvon latauksen tai lämmityksen haluttuna aikana, aloittaa tai lopettaa latauksen tai lämmityksen etänä, sekä julkisilla latausasemilla maksaa latauksen.

Latausasemien määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Määrien kasvun myötä on ilmennyt tarvetta kuormanhallinnalle. Kuormanhallinta on eParking.fi-järjestelmään rakennettu palvelu, joka varmistaa, että sähköautojen lataaminen ja autojen lämmittäminen on turvallista eikä kohteen käytössä oleva maksimi sähkökapasiteetti tai vaihekohtaiset virtarajat ylity. Kuormanhallinnan kehittämisen myötä Harju Elekter ja IGL-Technologies Oy pystyvät palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja asiakkaat uskaltavat tilata älytolppia suurillekin pysäköintialueille ilman pelkoa sähkökapasiteetin ylittymisestä.

Kiinnostuneita yhteydenottoja ympäri Euroopan

Harju Elekter sekä IGL-Technologies Oy tarjoavat asiakkailleen arkea helpottavaa palvelukokonaisuutta, jossa Harju Elekter valmistaa latausasemat ja IGL-Technologies Oy tuo niihin älyn ohjelmistollaan. Palvelukokonaisuus on herättänyt mielenkiintoa ympäri Euroopan.

Harju Elekter osti 5,5 % omistusosuuden IGL-Technologies Oy:stä kesäkuussa 2021 ja oston myötä yritykset pystyvät tiivistämään yhteistyötään ja aloittamaan palvelukokonaisuuden viennin Suomen rajojen ulkopuolelle. Harju Elekterillä on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa ja Baltian maissa, ja ainakin näihin maihin on suunniteltu palvelukokonaisuuden myyntiä.

Harju Elekter Oy:n myyntipäällikkö Anu Rantala sekä IGL Technologies Oy:n toimitusjohtaja Alexander Ivaine käyttöönottavat uusia ElektrA-latausasemia.