Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on tulevaisuuden ilmasto- ja energiahaasteiden valossa välttämätöntä. Energiantarpeen jatkuva kasvu vaatii uudenlaisia ratkaisuja, jotta voimme saavuttaa kestävän kehityksen vaatimat tavoitteet maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Korkeatasoinen tekninen osaamisemme tulee olemaan entistä keskeisemmässä roolissa puhtaampien energiantuotantomenetelmien kehittämisessä. Toimitamme ratkaisuja useisiin erilaisiin uusiutuvien energioiden tuotantolaitoksiin. Aurinkoenergiasektorilla olemme toteuttaneet lukuisia voimalakohteita eri puolella Suomea. Lisäksi olemme toteuttaneet laajoja kokonaisuuksia biokaasulaitoksiin ja vesivoimaloihin.

Ota yhteyttä