Toteutamme laivasähkötyöt joustavasti ja luotettavasti kokonaispalveluna, joka kattaa kaiken tarvittavan sähkösuunnittelusta materiaalien hankintaan, asennuksiin ja järjestelmien käyttöönottoon saakka. Meillä on asiantuntemus laivojen sähköjärjestelmien lisäksi myös alusten automaatio- ja navigointijärjestelmistä.
Otamme järjestelmien suunnittelussa tarkasti huomioon asiakkaamme tarpeet ja aluksen käyttötarkoituksen asettamat erikoisvaatimukset. Teemme aluksiin kaikki tarvittavat työt sähkönjakelusta merenkulkulaitteiden asennuksiin, ja kannamme täyden vastuun siitä, että projekti etenee aikataulun mukaan ja sähköjärjestelmä toimii suunnitellusti.

Ota yhteyttä